Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Chuyển đổi file Excel từ định dạng .xlsx sang .csv không bị lỗi font chữ tiếng việt

Bạn có một danh sách khách hàng bằng tiếng việt trong file excel có định dạng .xlsx. Trong khi đó các hệ thống lại không hỗ trợ import trực tiếp từ file Excel có định dạng .xlsx, và bạn cũng đã thử dùng một số công cụ để chuyển đổi định dạng .xlsx sang.csv mà vẫn bị lỗi font tiếng việt.

Hôm nay SendMod sẽ hướng dẫn cho bạn một cách chuyển đổi từ file excel từ định dạng .xlsx sang .csv sử dụng công cụ bảng tính của Google Drive và sau đó bạn có thể import vào phần mềm mà không bị lỗi font tiếng việt.

Bước 1: Tạo một bảng tính mới trong Google Drive

Bạn truy cập vào Google Drive: https://drive.google.com/drive/my-drive và đăng nhập bằng tài khoản http://gmail.com của bạn.

Sau khi đăng nhập bạn sẽ tạo một bảng tính mới

13

 

Tiếp theo bạn sẽ mở trang tính bạn vừa tạo và tiến hành nhập dữ liệu từ file có định dạng .xlsx của bạn.

Bước 2: Nhập dữ liệu của bạn vào bảng tính

Trên TAB công cụ của bảng tính bạn chọn Tệp và chọn Nhập vào… 

14

 

Sau đó một khung mới hiện ra bạn tiếp tục chọn Tải lên 

15

 

Bây giờ bạn click vào Chọn tệp từ máy tính của bạn và chỉ tới file bạn cần import.

Lưu ý: file .xlsx của bạn đặt tên ngắn gọn tránh đặt quá dài hệ thống google drive không hiểu được.

Hệ thống xử lý file của bạn xong trả về kết quả như sau:

16

 

Bạn click vào Nhập và đợi một lát hệ thống sẽ xử lý dữ liệu của bạn lên bảng tính và bạn cần sắp xếp lại thứ tự, tiêu đề cho phù hợp.

17

 

Bước 3: Xuất file sang định dạng .csv

Trên thanh công cụ Tab bạn chọn Tệp => Tải xuống dưới dạng => Giá trị được phân cách bằng dấu phẩy (.csv)

18

 

Như vậy bạn đã có được một file danh sách khách hàng chuẩn định dạng .csv. Bây giờ bạn có thể sử dụng file danh sách khách hàng định dạng .csv để import vào phần mềm.Nếu bạn dùng phần mềm SendMod thì bạn tham khảo thêm Import danh sách khách hàng từ file CSV vào phần mềm SendMod

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của SendMod