Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Hướng dẫn Import Email từ Database trên Hosting vào phần mềm SendMod

Quý khách hiện đang có một Website riêng và có lượng thông tin khách hàng trên website, quý khách muốn import online một cách tự động.

Bài viết này SendMod sẽ hướng dẫn quý khách thực hiện cách kết nối và tải dữ liệu về danh sách của quý khách. Quý khách thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở khóa truy cập Database trên Hosting.

1. Mở khóa trong Hosting Cpanel 11

Truy cập tài khoản Cpanel của quý khách, tìm và click vào chức năng “Mysql Từ Xa (ManagerHost)”

1

Nhập “%” vào ô “Thêm máy chủ truy cập” và click “Thêm Máy Chủ”

2

2. Mở khóa trong Hosting DirectAdmin

Truy cập tài khoản DirectAdmin Click vào “MySQL Management”

Chọn cơ sở dữ liệu quý khách muốn kết nối:

select-database-file

Nhập “%” vào ô “ADD HOST”

key-host-ip-then-click-add-host

Click “Add Host” ta được kết quả

3. Đối với các Control Panel khác các bạn làm tương tự.

Bước 2: Kết nối với phần mềm SendMod.

1, Truy cập https://app.sendmod.com đăng nhập tài khoản của quý khách.

2, Vào List danh sách của quý khách và chọn danh sách quý khách muốn Kết nối

6

3, Click “More” và chọn “Nhập Liệu

7

 

4, Chọn nhập từ Cơ sở dữ liệu

9

 

6, Truy cập Phpmyadmin của quý khách kiểm tra Bảng trong PhpMyAdmin xem data email của quý khách nằm ở bảng nào và ô nào. Ở đây SendMod thực hiện trên diễn đàn Xenforo thì bảng trong PhpMyAdmin sẽ có tên là “xf_user” và ô chứa Email có tên là “email

13

7, Nhập thông tin Database vào phần mềm. Quý khách cần phải nhập chính xác tất cả các thông tin thì phần mềm mới có thể kết nối được (IP chứa Database, Port kết nối, Database Name, Mật khẩu Database, Database User, Tên bảng, ô chứa Email), ô Bỏ qua cột quý khách có thể nhập hoặc không.

10

8, Click Kết nối và tải dữ liệu 

Nếu thành công thì hệ thống sẽ báo như sau:

11

Quý khách đợi khoảng 5 phút (tùy theo dung lượng data của quý khách)

9, Quá trình hoàn tất quý khách sẽ nhận được thông báo số lượng dữ liệu tải thành công, số lượng email lỗi nếu có có là do email đó đã nằm trong danh sách đen của hệ thống nên phần mềm tự động loại bỏ.

12

 

Bây giờ quý khách trở về trang danh sách để xem kết quả tải dữ liệu của quý khách.

Trong trường hợp Bảng “xf_user” của quý khách có nhiều ô không cần thiết mà phần mềm lại nhập hết tất cả các dữ liệu vào phần mềm thì bạn vào Fields và cho ẩn những Fields không cần thiết.

Ẩn hoặc xóa những Fields không cần thiết (Quý khách nên cho Ẩn để lần sau không Import quý khách không cần phải thực hiện xóa lại)

Kéo xuống và Lưu lại

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của SendMod