Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Tạo form đăng ký nhận bản tin khuyến mãi trên phần mềm SendMod

Hướng dẫn tạo form đăng ký nhận thông tin khuyến mãi cho danh sách khách hàng của bạn trên phần mềm Email Marketing SendMod.

Sau khi thực hiện tạo danh sách khách hàng mới bạn click sang thẻ Tạo Form

tao-form-dang-ky-nhan-ban-tin-khuyen-mai-tren-phan-mem-sendmod-1

Mặc định khi tạo danh sách khách hàng mới hệ thống sẽ tạo ra một form mặc định gồm 3 thẻ Email, Họ, Tên

tao-form-dang-ky-nhan-ban-tin-khuyen-mai-tren-phan-mem-sendmod-2

Video tổng quan cách tạo form đăng ký nhận thông tin khuyến mãi trên SendMod