Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Để bắt đầu một chiến dịch email marketing quý khách cần phải tạo một danh sách khách hàng để quản lý tất cả những thông tin khách hàng của quý khách như Email, họ tên, số điện thoại…

Bước 1: Trên Menu quý khách click vào Danh sách và chọn Tạo danh sách mới.
 1
Bước 2: Quý khách điền các thông tin vào ô:
  • A. Tab Dữ liệu chính
2
 
Các thông số trong tab Dữ liệu chính
 1. Tên: Tên quý khách có thể đặt tùy ý sao cho quý khách dễ dàng quản lý các danh sách khách hàng.
2. Tên hiển thị: Tên quý khách đặt trong ô này sẽ được khách hàng nhìn thấy trong các khung đăng ký, các email gửi về cho khách hàng của quý khách.
3. Mô tả: Phần mô tả ngắn gọn để dễ dàng quản lý danh sách khách hàng.
4. Đăng ký: Có 2 tùy chọn là Xác nhận képXác nhận đơn. Khi chọn Xác nhận kép thì khi khách hàng của quý khách điền vào Form đăng ký nhận email thì khách hàng đó sẽ nhận được một email chứa đường link yêu cầu xác thực để việc đăng ký hoàn tất. Khi chọn Xác nhận đơn thì hệ thống sẽ không gửi email yêu cầu xác thực.
5. Thư chào mừng: Nếu kích hoạt Thư chào mừng thì sau khi khách hàng hoàn tất việc đăng ký nhận email khách hàng đó sẽ nhận được một thừ chào mừng thừ hệ thống.
6. Sub. require approval: Nếu kích hoạt thì khi khách hàng hoàn tất việc đăng ký nhận email, quý khách sẽ phải truy cập vào danh sách và tự tay kích hoạt khách hàng đó thêm một lần nữa.
=> Các Form, nội dung, email gửi quý khách có thể chỉnh sửa ở mục Các Trang trong danh sách của quý khách
  • B. Tab Mặc định

Đây là phần cài đặt thông tin mặc định, hệ thống sẽ sử dụng những thông tin này để tương tác với khách hàng của quý khách trong các email.

3
Các thông số trong tab Mặc định.
1. Tên người gửi: Đây sẽ là tên mà khách hàng của quý khách nhìn thấy trong hòm thư của khách hàng.
2. Email người gửi: Email quý khách cài đặt ở yêu cầu đã xác thực ở đơn vị cung cấp SMTP mà quý khách sử dụng.
3. Gửi đến: Là email nhận được phản hồi mỗi khi có khách hàng trả lời email của hệ thống.
4. Tiêu đề: Tiêu đề bạn đặt mặc định cho các chiến dịch gửi email marketing trong tương lai, bạn có thể không cần cài đặt và khi bạn tạo chiến dịch bạn cũng có thể chỉnh sửa.
  • C. Tab thông báoHành động của người theo dõi.

Trong tab thông báo nếu quý khách nhập email của quý khách vào thì nếu có bất kỳ khách hàng nào đăng ký hoặc hủy đăng ký thì hệ thống sẽ thông báo về cho quý khách.

4
 
  • D. Tab thông tin công ty

Đây là phần thông tin bắt buộc quý khách phải điền. Để thông tin của quý khách tự động điền thì trong quản lý tài khoản quý khách nên cài đặt thông tin công ty của mình trước https://app.sendmod.com/customer/account/company

5

 

Sau đó quý khách bấm Lưu thay đổi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng sản phẩm SendMod.