Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Tạo phân khúc khách hàng trong danh sách khách hàng của bạn

Bạn có một danh sách khách hàng đồ sộ, bạn muốn phân loại khách hàng của bạn ra nhiều danh sách con để quản lý thực hiện các chiến dịch Email Marketing một cách chuyên nghiệp. Với chức năng phân khúc khách hàng bạn có thể tạo ra nhiều danh sách con như: giới tính nam, giới tính nữ, những người sinh năm 1980, những người sinh năm 1982, những người sử dụng gmail.com…. Tùy theo mục đích làm Marketing khác nhau bạn có thể tạo ra nhiều phân khúc khác nhau để thực hiện chiến dịch Marketing sao cho hiệu quả.

Để tạo một Phân khúc khách hàng bạn click chọn Phân Khúc trong trang quản lý danh sách khách hàng của bạn sau đó click Tạo phân khúc mới.

phankhuc1

Bảng tạo một phân khúc hiện ra, bạn Nhập tên và chọn một hình thức Xử lý phù hợp với điều kiện bạn tạo.

Ở đây hệ thống cho bạn 2 hình thức xử lý các điều kiện bên dưới:

 1. Xử lý bất kỳ: Nghĩa là khi có bất kỳ một khách hàng nào phù hợp với một điều kiện thì hệ thống sẽ lấy khách hàng đó hiển thị ra phân khúc của bạn
 2. Xử lý tất cả: Nghĩa là hệ thống sẽ chỉ hiển thị danh sách những khách hàng mà hội tụ đủ tất cả các điều kiện mà bạn đặt ra.

Tiếp theo bạn click Thêm điều kiện, một phân khúc bạn có thể tạo nhiều điều kiện lọc khác nhau với 10 phép toán mà hệ thống cho phép.

phankhuc-3

Tổng quan về 10 phép toán trong điều kiện lọc:

 1. Phải là: Nếu chọn thì hệ thống sẽ lọc những giá trị một cách chính xác. Chỉ những khách hàng có thông tin đúng với giá trị bạn nhập vào thì mới được lọc. Thông thường ta nên chọn để lọc Trường tùy chỉnh về giới tính.
 2. Không phải là: Ngược với ở trên, nếu chọn phép toán này hệ thống sẽ loại bỏ những khách hàng có thông tin đúng với giá trị bạn nhập vào.
 3. Bao gồm: Bếu chọn hệ thống sẽ lọc tất cả những khách hàng có thông tin trong đó chứa giá trị mà bạn nhập. Ví dụ nếu bạn nhập chữ T thì hệ thống sẽ lọc tất cả những khách hàng trong họ tên có chữ T.
 4. Không bao gồm: Ngược với mục số 3, hệ thống sẽ loại bỏ những khách hàng có chứa giá trị mà bạn nhập.
 5. Bắt đầu với: Nếu chọn hệ thống sẽ lọc ra tất cả những khách hàng mà chữ đầu tiên có chứa giá trị mà bạn nhập.
 6. Kết thúc với: Nếu chọn hệ thống sẽ lọc ra tất cả những khách hàng mà chữ cuối cùng có chứa giá trị mà bạn nhập.
 7. Lớn hơn: Nếu chọn hệ thống sẽ lọc tất cả những khách hàng mà có giá trị lớn hơn giá trị bạn nhập. Áp dụng nếu bạn sử dụng để lọc giá trị bằng Số (ví dụ: tuổi, năm sinh…)
 8. Nhỏ hơn: Nếu chọn hệ thống sẽ lọc tất cả những khách hàng mà có giá trị nhỏ hơn giá trị bạn nhập. Áp dụng nếu bạn sử dụng để lọc giá trị bằng Số (ví dụ: tuổi, năm sinh…)
 9. Không bắt đầu với: Ngược với mục số 5, nếu chọn hệ thống sẽ loại bỏ những khách hàng mà chữ đầu tiên có chứa giá trị mà bạn nhập.
 10. Không kết thúc với: Ngược với mục số 6, nếu chọn hệ thống sẽ loại bỏ tất cả những khách hàng mà chữ cuối cùng có chứa giá trị mà bạn nhập.

phankhuc-8

 

Ví dụ: Ở đây chúng tôi sẽ làm một ví dụ tạo một phân khúc khách hàng có tên bắt đầu bằng “T” và sử dụng “gmail.com“, các bạn tạo phân khúc như tên, tuổi… sẽ làm tương tự.

Như vậy để thực hiện phân khúc khách hàng có tên bắt đầu bằng T và sử dụng gmail.com chúng tôi sẽ phải tạo 2 điều kiện lọc và ở ô Xử lý phù hợp chúng tôi chọn Tất cả

Điều kiện 1: Ở điều kiện 1 bạn sẽ cài đặt các giá trị để hệ thống nhận biết những người có tên bắt đầu bằng chữ cái T.

 1. Trường tùy chỉnh: Chúng tôi chọn trường Họ và Tên (vì danh sách chúng tôi gộp chung họ tên vào một trường tùy chỉnh)
 2. Chọn phép tính: chọn bắt đầu với
 3. Giá trị: nhập chữ vào ô

Điều kiện 2: Để hiển thị thêm điều kiện bạn click tiếp vào nút Thêm điều kiện. Ở điều kiện 2 hệ thống sẽ lọc những khách hàng dùng địa chỉ email là hòm thư của gmail.com

 1. Trường tùy chỉnh: Chọn trường Email
 2. Chọn phép tính: chọn bao gồm
 3. Giá trị: nhập gmail.com

phankhuc-4

Sau khi bạn đã cài đặt xong hết các điều kiện bạn kéo xuống và bấm Lưu thay đổi. 

Để test thử các điều kiện bạn cài đặt đã lọc đúng hay không bạn click vào nút Hiện các theo dõi phù hợp bên cạnh nút Lưu thay đổi

phankhuc-5

Và đây là kết quả thử nghiệm của chúng tôi khi thực hiện 2 điều kiện đã cài đặt. Hệ thống đã lọc rất chính xác những người có tên bắt đầu bằng chữ T và sử dụng gmail.com

phankhuc-6

Như vậy bạn đã hoàn thành việc tạo một phân khúc khách hàng.

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của SendMod.