Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
10 Tháng Mười, 2016

Làm quen với Email Marketing

Đây là lần đầu tiên bạn tìm hiểu về Email Marketing? Hoặc bạn đã nghe nói về Email Marketing nhưng bạn chưa thực sự hiểu nó […]
10 Tháng Mười, 2016

Tên miền là gì? Nó ảnh hưởng thế nào Email Marketing

Tên miền là gì? Nó ảnh hưởng thế nào đến các chiến dịch Email Marketing và các website của bạn. 1. Tên miền là gì? Để […]
10 Tháng Chín, 2016

Làm thế nào để cải thiện hiệu quả chiến dịch Email Marketing của bạn.

Yếu tố nào quyết định email marketing của bạn vào Spam hay vào Inbox? Tất cả các hệ thống emai (gmail, yahoo, v.v..) đều có hệ […]
10 Tháng Chín, 2016

Email Marketing là gì? Các loại Email thường gặp trong công việc hàng ngày của bạn.

Có bao nhiêu loại Email? Có 3 loại email mà bạn thường sẽ gởi tới cho khách hàng: Email Marketing, Email Notification, Email Transaction. 1. Email […]
10 Tháng Chín, 2016

Các thuật ngữ, chỉ số trong Email Marketing

Một số thuật ngữ, chỉ số trong email marketing bạn cần lưu ý? Click through rate: bao nhiêu % người bấm vào email marketing đó trên tổng […]