Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

cài đặt amazon ses

17 Tháng Mười Hai, 2016

Cài đặt SMTP Server Amazon SES Web API vào phần mềm SendMod

SMTP Server của Amazon SES có 2 cách để bạn có thể cài đặt vào phần mềm SendMod để bạn sử dụng.  Ở bài trước chúng […]
17 Tháng Mười Hai, 2016

Cài đặt SMTP Amazon SES vào phần mềm SendMod

 Xin chào, hôm nay SendMod sẽ hướng dẫn các quý khách cài đặt SMTP Amazon SES vào phần mềm SendMod.com   II. Cài đặt SMTP Ở bài […]