Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

gửi email marketing

8 Tháng Mười, 2016

Tạo một chiến dịch Email Marketing thường (regular) gửi tới một danh sách khách hàng

Khi bạn đã có một danh sách khách hàng và bạn đã có một chiến lược Marketing cho công việc kinh doanh của bạn. Và bây giờ […]
9 Tháng Chín, 2016

Sử dụng thư mẫu cho các chiến dịch Email Marketing của bạn

Sử dụng Thư mẫu cho chiến dịch Email Marketing trong SendMod    I. Chọn một thư mẫu bạn đã tạo trong thư viện Template của bạn. […]