Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

quản lý danh sách

10 Tháng Mười, 2016

Tạo một danh sách khách hàng

Để bắt đầu một chiến dịch email marketing quý khách cần phải tạo một danh sách khách hàng để quản lý tất cả những thông tin […]
26 Tháng Năm, 2016

Hướng dẫn Import Email từ Database trên Hosting vào phần mềm SendMod

Quý khách hiện đang có một Website riêng và có lượng thông tin khách hàng trên website, quý khách muốn import online một cách tự động. Bài […]