Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
14 Tháng Mười, 2016

Upload một template email có sẵn

Ở phần trước SendMod đã hướng dẫn bạn tạo mới một Template email từ thư viện Template có sẵn của SendMod. Bài này SendMod sẽ hướng dẫn […]
9 Tháng Mười, 2016

Thư viện Template Email

9 Tháng Chín, 2016

Sử dụng thư mẫu cho các chiến dịch Email Marketing của bạn

Sử dụng Thư mẫu cho chiến dịch Email Marketing trong SendMod    I. Chọn một thư mẫu bạn đã tạo trong thư viện Template của bạn. […]
28 Tháng Tám, 2016

Tạo mới một Template email

 Tạo mới một template email bằng trình duyệt soạn thảo cơ bản Để tạo một template email mới bạn click “Thư mẫu” và chọn “Tạo mẫu mới” màn hình […]
5 Tháng Sáu, 2016

Hiệu quả của Email Marketing đối với từng mảng sản phẩm.

Như có câu nói nổi tiếng rằng: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, việc để mắt tới động thái của đối thủ cạnh tranh […]