Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

template email marketing

14 Tháng Mười, 2016

Upload một template email có sẵn

Ở phần trước SendMod đã hướng dẫn bạn tạo mới một Template email từ thư viện Template có sẵn của SendMod. Bài này SendMod sẽ hướng dẫn […]
28 Tháng Tám, 2016

Tạo mới một Template email

 Tạo mới một template email bằng trình duyệt soạn thảo cơ bản Để tạo một template email mới bạn click “Thư mẫu” và chọn “Tạo mẫu mới” màn hình […]