Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

 Tạo mới một template email bằng trình duyệt soạn thảo cơ bản

Để tạo một template email mới bạn click “Thư mẫu” và chọn “Tạo mẫu mới” màn hình soạn thảo văn bản sẽ hiện ra, bạn có thể tạo template email bằng cách sử dụng trình soạn thảo văn bản thông thường.

5

Nếu bạn là một lập trình viên HTML bạn cũng có thể tự viết code để tạo ra Template email riêng của bạn. Bạn click Mã HTML thì hệ thống sẽ hiển thị trình soạn thảo code nâng cao dành cho lập trình viên.
 
6
 
Bây giờ bạn có thể tạo 1 template theo ý mình hoặc bạn cũng có thể copy code từ một template khác và dán vào khung soạn thảo trên để có ngay được một template email.
Ví dụ: ở đây tôi có một template email mà đơn vị Marry.vn gửi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ mở email này trên phiên bản web
7
sau đó bấm Ctrl+U trên trình duyệt Chrome và copy toàn bộ code của email dán vào khung soạn thảo trên.
 
8
 
Và bạn click lại nút Mã HTML kết quả ta được một template như sau.
 
9
 
Cuối cùng, bạn click Lưu thay đổi để lưu lại template bạn vừa tạo
Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ tại SendMod