Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Quản lý tên miền

14 Tháng Mười, 2016

Cài đặt tên miền gửi tại PAvietnam.vn, Mắt bão, Nhân Hòa, FPT, VDC, INET

Khi bắt đầu sử dụng dịch vụ Email Marketing tại SendMod, bước đầu tiên bạn cần là phải cài đặt và xác thực tên miền gửi […]
13 Tháng Mười, 2016

Cài đặt tên miền gửi trong quản lý DNS của Zonedns.vn

Khi bắt đầu sử dụng dịch vụ Email Marketing tại SendMod, bước đầu tiên bạn cần là phải cài đặt và xác thực tên miền gửi […]
13 Tháng Mười, 2016

Cài đặt tên miền gửi trong quản lý DNS của Cloudflare.com

Khi bắt đầu sử dụng dịch vụ Email Marketing tại SendMod, bước đầu tiên bạn cần là phải cài đặt và xác thực tên miền gửi […]
1 Tháng Chín, 2016

Tạo một Tên miền định vị (Tracking Domain) trên phần mềm SendMod

Tên miền định vị (Tracking Domain) trong SendMod giúp bạn tăng khả năng định vị thương hiệu tên miền của bạn. Giờ đây bạn có thể sử […]