Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
5 Tháng Mười, 2016

Thanh toán chuyển khoản ngân hàng

Để thuận tiện cho việc thanh toán cho các khách hàng tại Việt Nam, SendMod cung cấp hình thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng dành […]
19 Tháng Năm, 2016

Hướng dẫn thanh toán qua PayPal

Hướng dẫn thanh toán qua PayPal. Hiện tại SendMod hỗ trợ 3 hình thức thanh toán, Thanh toán qua tài khoản PayPal, Thanh toán qua thẻ Quốc Tế Visa, Mastercard, […]